Ornata V2 @ TK Computer Cambodia

Ornata V2

89$
Razer

Ornata V2

  • Full size razer gaming grade switches

  • Razer hybrid Mecha-Membrane technology for clicky keystrokes

  • Multi-functional digital wheel and media keys

  • Soft plush leatherette wrist rest for better comfort

  • Fully programmable keys via Razer Synapse 3

  • Powered by Razer Chroma RGB

Razer Ornata V2 @ TK Computer Cambodia